Сключване на трудов договор със срок на изпитване.

Длъжностна характеристика към трудовия договор.

1.При започване на всяка една нова работа, трябва да сключим трудов договор. Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца, а когато за работата е определен срок, по-кратък от една година – срокът за изпитване е до един месец. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. В повечето случаи трудовия договор със срок за изпитване се сключва в полза на работодателя. Това означава, че ако в срока за изпитване служителя не изпълнява изискванията на работодателя за извършване на работата, за която е нает, то работодателя, може да освободи служителя без предизвестие.
Важно е да се отбележи, че в срока за изпитване не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. След изтичане на срока за изпитване, трудовият договор се обявява в НАП, като окончателен трудов договор – срочен или безсрочен.
Друга важна особеност на трудовия договор със срок на изпитване, е че за една и съща работа в едно и също предприятие със един и същ служител, може да се сключи само един такъв договор.
2.При сключване на трудов договор, работникът или служителят трябва да получи и длъжностна характеристика, на която да отговаря, за извършване на работа за която е нает. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, при сключване на трудов договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика срещу подпис, като задължително се отбелязва датата на връчването. В длъжностната характеристика работодателят следва точно и ясно да е описал, какви са правата и трудовите задължения на работника или служителя, свързани с особеностите на възложената работа, произтичащи от заеманата длъжност, за която се сключва трудовият договор.

При възникнали въпроси и нужда от съдействие по правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.