Регистрация на търговска марка

Защо да регистрирам търговската си марка?

Закона за марките и географските означения урежда условията и реда за регистрация на търговските марки, правата, произтичащи от регистрацията, както и защитата на тези права.
Като за начало трябва да знаем, че регистрацията на търговска марка не е задължителна по закон. Тя се извършва с цел придобиване на права върху нея.
Процедурата по регистрацията на търговската марка е опростена, таксите са достъпни и срока за регистрация от нашия опит е средно от 4 до 7 месеца. При регистрирането на търговската марката се признава правото на изключителното й използване от дата на подаване на заявлението, не от дата на вписване и публикуване в Държавния регистър на марките към Патентното ведомство. С регистрирането на търговската марка притежавате права и защита за срок от 10 години, като този срок може да бъде подновяван неограничен брой пъти.
Използването на търговската марка е условие за запазване на регистрацията. Тя може да бъде отменена ако в срок от 5 години от дата на регистрация не е започнато реалното и използване или ако то е било прекратено за непрекъснат срок от 5 години.
Какви обаче права и защита ми дава регистрирането на търговската ми марка?
Патентното ведомство дава следния обобщен и често неясен за нашите клиенти отговор на въпроса. „Правото върху марка, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на знака в търговски книжа и в реклами.“
Закона за марките и географските означения дава изчерпателен отговор на този въпрос.
По долу ние ще се спрем на основните ползи от правата които ви дава регистрацията на търговска марка.
1. Правото на притежателя на регистрирана търговска марка включва, правото да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват търговската марка в търговската си дейност.
2. Разпореждането с правото върху регистрирана търговска марка включва прехвърляне на правото върху търговската марка или разрешение за използването на търговската марка чрез писмен договор за изключителна или неизключителна лицензия. За да имат действие за трети лица, сключените договори на разпореждане, следва да се впишат в Държавния регистър на марките, който се води от Патентното ведомство.
3. Правото върху регистрирана търговска марка може да бъде обект на принудително изпълнение по образувано изпълнително производство чрез налагане на запор, особен залог, на обезпечение по предявен или бъдещ иск и може да се включва в масата на несъстоятелността при образувано производство по несъстоятелност.
4. Забраната за използване в търговската дейност на регистрирана от друг търговска марка, включва:
– поставянето на знака на регистрираната търговска марка върху чужди стоки или върху техните опаковки;
– предлагането на стоки със знака на регистрираната от друг търговска марка за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането и предоставянето на услуги с чуждия знак;
– вносът или износът на стоки със знака на регистрираната от друг търговска марка;
– използването на знака на регистрираната от друг търговска марка, като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;
– използването на знака на регистрираната от друг търговска марка в реклама чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията;
– използването на знака на регистрираната от друг търговска марка в търговски книжа;
– използването, поставянето на знака на регистрираната от друг търговска марка на етап бъдещи евентуални нарушения на правата му, при подготвителни действия относно изготвяне и изработка на опаковки, етикети, маркировки и всякакви други средства и материали, върху които може да бъде поставяна регистрираната търговска марка;
Преди пристъпване към регистрация на търговската ви марка, трябва да решите с какъв обхват на действие искате да се ползва вашата търговска марка. Можете да избирате измежду следните възможности:
-Национална регистрация на търговска марка Ви дава изключително право върху нея на територията на Република България.
-Ако желаете Вашата търговска марка да има права на територията на целия Европейски Съюз се регистрира марка на Европейския съюз.
– Ако желаете Вашата търговска марка да има права само в конкретна трета страна тя се регистрира съгласно изискванията на националното и законодателство пред ведомството на съответната страна.
-Ако желаете Вашата търговска марка да има международна регистрация, тя следва да се извърши по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките.

При възникнали въпроси или нужда от съдействие при регистрация на търговска марка, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.