Окончателен договор за покупко продажба на недвижим имот

Такси при покупка на недвижим имот

1.След изпълнение на условията от страните по предварителния договор за покупко продажба на недвижим имот, се преминава към следващата стъпка – покупката на недвижимия имот. Сделката се осъществява в нотриална кантора в присъствието на нотариус, който извършва проверка на представените документи. Основните документи, които се представят пред нотариуса са: проект на нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот, документ за собственост на продавача на имота, кадастрална скица или схема на имота, данъчна оценка на имота, удостоверение за тежести на имота, удостоверение за наличие или липса за данъчни задължения на продавача, удостоверение за семейно положение на продавача и др. Нотариусът извършва проверка на предоставените документи и след като се убеди, че са спазени всички необходими законови изисквания, договорът за покупко продажба на недвижим имот се подписва от страните по сделката. След подписване на договора, купувачът трябва да предаде парите на продавача. Едва след като продавачът потвърди получаване на договорената сума, нотариусът предприема действия за вписване на нотариалия акт в Агенция по вписвания.
2. За да бъде реализирана и вписана сделката в Агенция по вписванията, трябва да се заплатят следните данъци и такси:
Нотариални такси при покупка на недвижим имот.
За своята дейност нотариусите събират нотариални такси, което се определят от Тарифа за нотариусите и нотариалната дейност. Нотариалната такса е процент от материалния интерес на сделката, който процент варира в зависимост продажната ценана имота. Ако например сделката е на стойност 100 000 лева, в този случай нотариалната такса ще е в размер на 730.50 лева. Върху тази сума се начислява ДДС, което в случая е 146.10 лева. Така тължимата нотариална такса за тази сделка е в размер на 876.60 лева.
Местни данъци при покупка на недвижим имот.
При покупка на недвижим имот се заплаща на общините местен данък, който данък се определя от всяка община. В случая ще дам пример за гр. София, където местният данък е в размер на 3% от стойността на сделката. В случая при сделка на стойност 100 000 лева, дължимия местен данък възлиза в размер на 3 000 лева.
Такса при покупка на недпижим имот към Агенция по вписванията.
Агенция по вписванията събира такси за вписване на нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот в размер на 0.1 % от цената на сделката. В случая при продажна цена на имота на стойност 100 000 лева, дължимата такса към Агенция по вписванията ще бъде в размер на 100 лева.
При нужда от съдействие за изготвяне, проверка и подписване на окончатерен договор за покупко продажба на недвижим имот или при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.