Кой може да копира личната ми карта?

Кой има право да копира личната ми карта?

През 2018г. влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, обработването на личните данни и свободното движение на такива данни. Въпреки, че от влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент изминаха няколко години, но все още има неяснота и неразбиране от страна на гражданите по отношение на данните, които са изписани на личната карта и кой има право да ги обработва и копира.
Данните изписани на личната карта са „лични данни“. По тези данни всеки един човек може да бъде индентифициран по безпорен начин. Самото копиране на личната карта представлява действие по обработване на лични данни, което е свързано с тяхното обработване и съхранение. Тук възниква един много важен въпрос по отношение на това кой има право и защо трябва да се копира личната карта? Право да копира лична карта има само администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт. Преди да копира личната карта, администраторът на лични данни, трябва да ви информира относно:
• целта на копирането на личната карта;
• дали е задължително или доброволно копирането на личната карта;
• получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
• дали е задължително или доброволно копирането на личната карта;
• в случай на отказ да предоставите личната си карта да бъде копирана, какви ще бъдат последствията за Вас;
• правата, които имате по отношение на правото на достъп и коригиране на вашите лични данни предоставени на администратора.
Във връзка с изложеното до тук, право да изискват и обработнат личните ви данни имат
банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите, застрахователните посредници, лицензирани одитори, лица, които по занаятие предоставят счетоводни услуги и др. Тези юридически и физически лица черпят правата си за обработване на лични данни от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно който те са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта или друг официален документ за самоличност.
Нямат право да копират лични данни мобилни оператори и работодадели. При сключване на договори с тях личната карта може единствено да се използва за сверяване на данните посочени в договора, след което да се върне на собственика.
В случай, че личната ви карта е изискана да бъде копирана, имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъде копирана, освен ако ако администраторът не ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.
В случай, че установите, че вашата лична карта е копирана неправомерно, можете да защитите правата си, като подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от неговото извършване.
При нужда от съдействие, свързани обработка на лични данни и при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.