Видеонаблюдение – лични данни и права при видеонаблюдение

Видеонаблюдение и лични данни

През последните години се бележи ръст на развитие при модерните технологии. В нашето ежедневие видеонаблюдението постоянно бележи ръст в неговото използване, както за служебни така и за лични цели. При това масово навлизане на видеонаблюдението във всички сфери от живота и бизнеса, възникват редица въпроси свързани неприкосновенността на личността и личния живот, кой има право да извършва видеонаблюдение, както и какви са правата на гражданите при тяхното видеозаснемане.
-Всяко едно видеонаблюдение или видеозаснемане съдържа лични данни, защото чрез тях всеки един човек може да бъде индентифициран по безспорен начин. Следователно видеонаблюдението е обработване на лични данни, които са записани чрез специални технически средства за видеонаблюдение;
– Право да извършват видеонаблюдение имат:
• Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;
• Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции;
• Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.
Важно в случая е да се отбележи, че при извършване на видеонаблюдение, задължително трябва да са поставени информационни табели на видни места на обекта, от които да става ясно, че същият е под видеонаблюдение.  Съгласно закона за личните данни, в този случай се приема, че след като заснетите лица не са направили възражение пред администратора за несъгласие за обработване личните данни, то същите са изразили съгласие, заснетите лични данни да бъдат обработвани.
При тази хипотеза възниква въпроса: При какви обстоятелства може да защитим правата си при заснемане от охранителна камера?
При заснемане на дадено лице при извършване на видеонаблюдение с охранителна цел, правата и задълженията на администратора са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури за съдействие. Когато обаче извършеното заснемане се извършва без съгласието на заснемания, то в този случай, всеко едно лице може да се защити правата си като:
• Подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
• Да обжалва действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
 При нужда от съдействие при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.