Регистрация на фирма

Регистрация на дружества с ограничена отговорност ЕООД и ООД Ако искате да учредите собствено търговско дружество /или както е популярно да се нарича „фирма“/, но се колебаете коя правно-организационна форма на дейност ще обслужва най-добре вашите интереси? За да направите…

Continue Reading