Кой може да копира личната ми карта?

Кой има право да копира личната ми карта? През 2018г. влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, обработването на личните данни и свободното движение на такива данни. Въпреки, че от влизането в сила на…

Continue Reading