Заповедно производство по чл. 410 ГПК.

Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Съдържание на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Заповедното производство е уредено в глава тридесет и седма от ГПК. Целта на производството е съдът да установи…

Continue Reading