Издръжка на непълнолетно дете

Начини за определяне на издръжка както и последици от неплащане 1.Задължението за издръжка на ненавършило пълнолетие дете е на двамата родители. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от…

Continue Reading