Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-леката и най-предпочитаната процедура за прекратяване на брака между двама съпрузи. Развод „По взаимно съгласие“ означава, че не се води спор относно причините и последиците от прекратяването на брака, а съпрузите заедно и единодушно са…

Continue Reading