Трудово право

Трудовото право по своята същност е правен отрасъл, част от Гражданското право. Както всеки един правен отрасъл, така и Трудовото право съдържа основополагащи идеи и принципи характерни за него, който както по отделно, така и в своята съвкупност изграждат съвременната правна уредба. Именно върху тези принципи законодателят е изградил правната уредба на Трудовото право.

Основните принципи в Трудовото право са:

всички граждани имат право на труд;

всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа;

никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд;

работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд на минимално трудово възнаграждение и на заплащане,

съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред определени със закон.

закрила на наемния труд;

социален диалог;

равноправие, добросъвестност и защита на страните участващи в трудовите правоотношения;

реалност и гарантиране на трудовите права и задължения;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.