Семейно право

Семейното право е част от правна система на Република България. То засяга кръга на обществените отношения, основани на брак, семейно съжителство, родство и осиновяване и настойничеството и попечителството. Разгледани в тяхната конкретика семейните отношения, са отношенията между съпруга и съпругата, между родителите и децата, както и между другите роднини по права линия и по съребрена линия, между осиновители и осиновени, както и между роднините по осиновяване, чийто кръг зависи от типа на осиновяването.
Основа на семейните правоотношения са отношенията между съпрузите, а бракът като правна форма се явява център на семейните права и задължения. Семейството като цяло е съвкупност от лицата свързани с брак, родство или осиновяване, както и съвместно живеещи лица в едно домакинство. Семейството може да се състои от двама съпрузи, двама съпрузи и деца, родител и дете, съпрузи – осиновители и осиновино дете и т.н.
Принципите на семейното право целят всеобхватно да защитят законните права на гражданите, като съвкупност и част от семейството, основавайки се на принципите на:
– Равноправие на мъжа и жената;
– Закрила на брака и семейството от държавата и обществото;
– Доброволност на брачния съюз, като основа на семейството;
– Всестранна защита на децата;
– Равенство народените в брака, извън брака и на осиновените деца;
– Зачитане правата и свободите на личността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.