Адвокатски услуги по семейно право

Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ предлага следните правни услуги свързани със Семейното право:


1. Развод по взаимно съгласие


2. Развод по исков ред


3. Изготвяне на брачен договор


4. Упражняване на родителските права