Адвокатски услуги по наказателно право

Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ предлага следните правни услуги в областта на наказателното право:


Оказване на правна помощ и защита при задържане и арест; Оспорване на задържането;

Процесуално представителство, защита и съдействие при налагане на принудителни мерки за неотклонение „Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция”; Оказване на правна помощ, защита и процесуално представителност на обвиняеми в етапа на досъдебното производство;

Процесуално представителство при производства за предсрочно освобождаване, замяна на режима за изтърпяване на наказанието, прекъсване изпълнението на наказанието;

Процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Европейска заповед за арест;

Процесуално представителство при трансфер на осъдени лица, признаване на присъда на чуждестранен съд, международна правна помощ по наказателни дел;

Процесуално представителство в съдебно производство пред първа, възивна и касационна инстанция;

Процесуално представителство при решаване на делото със сключване на споразумение с прокуратурата;

Процесуално представителство при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на пострадали от престъпление;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на пострадали от престъпление при ПТП, трудови злополуки и обезщетения;

Защита, съдействие и оказване на помощ на свидетели, които са призовани от органите на реда (МВР) или от органите на досъдебното производство и в хода на съдебното производство;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на ощетено лице по дела от частно-наказателен характер – обида; клевета; лека телесна повреда;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие при извършен спрямо лицето полицейско насилие;

Участие в извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното и съдебното производство;

Съдействие и оказване на помощ при връщане на веществени доказателства, които са иззети по време на разследването и за връщане на предоставени гаранции.