Безплатна правна помощ

Безплатна правна помощ за хора намиращи се в затруднено материално положение.

Адвокатска кантора „Василев и партньори“ предоставя безплатна правна помощ на хора намиращи се в затруднено материално положение. Компетентен адвокат ще се запознае с вашия казус и ще ви направи безплатна правна консултация. При необходимост от предприемане на съдебни действия, адвокатска кантора „Василев и партньори“ ще изготви необходимите съдебни книжа, за защита на правата и интересите ви.
Адвокатска кантора „Василев и партньори“ запазва правото по своя преценка да откаже правно съдействие по съдебни казуси, по които изходът от делото би бил евентуално неблагоприятен за доверителя.
При нужда от правно съдействие и/или при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас: тел.: + 359 88 931 2078.