Незаконно уволнение

Какво трябва да знаем при незаконно уволнение Много често в практиката работниците и служителите в трудовите си правоотношения с работодателите, са поставени в позицията на по-слабата страна. При наличие на този вид взаимоотношения, работодателят неоснователно домининира над работниците и служителите…

Continue Reading