Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение

Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Образуване на изпълнително дело. Особености. Изпълнителни действия. Прекратяване и приключване на изпълнителното дело. 1. След влизане в сила на издадената заповед за изпълнение за парично задължение по чл. 410 ГПК, вземането е установено с влязъл в сила изпълнителен титул, приравнен…

Continue Reading