Учредяване на акционерно дружество

Видове акционерно дружество 1. АД /Акционерно дружество/ е капиталово търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Съдружниците, наричани още акционери, трябва да са минимум двама. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица. 2. ЕАД /Еднолично акционерно…

Continue Reading