Отговорност на фирми за задължения по чл. 177 от ЗДДС

Разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС има за цел да ограничи или предотврати извършването на данъчни измами с ДДС, чрез неправомерно използване на данъчен кредит от реализирани сделки между недобросъвестни фирми извършили доставки на стоки и услуги. Установяването на предпоставките…

Continue Reading