Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Същност и значение на възражението по чл. 410 ГПК. Правни последици при изтичане на срока за подаване на възражение по чл. 410 ГПК. 1. След издаване на заповедта за изпълнение на парично задължение, съдът връчва препис от същата на длъжника…

Continue Reading