Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение

Регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност Най- често в България се регистрират търговски дружества с ограничена отговорност – ООД или ЕООД. Търговският закон ги дефинира като обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства чл. 63,…

Continue Reading