Неизпълнение на договор

Действия при неизпълнение на договор Често в практиката се случва при сключен договор между две страни, същият да не се изпълнява. В такива случаи възникват доста въпроси. Един от най- често задаваните ни въпроси, които получаваме е: Имам договор. Предоставих…

Continue Reading