Регистрация на търговска марка

Защо да регистрирам търговската си марка? Закона за марките и географските означения урежда условията и реда за регистрация на търговските марки, правата, произтичащи от регистрацията, както и защитата на тези права. Като за начало трябва да знаем, че регистрацията на…

Continue Reading