Кой може да копира личната ми карта?

Кой има право да копира личната ми карта? През 2018г. влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, обработването на личните данни и свободното движение на такива данни. Въпреки, че от влизането в сила на…

Continue Reading

Видеонаблюдение – лични данни и права при видеонаблюдение

Видеонаблюдение и лични данни През последните години се бележи ръст на развитие при модерните технологии. В нашето ежедневие видеонаблюдението постоянно бележи ръст в неговото използване, както за служебни така и за лични цели. При това масово навлизане на видеонаблюдението във…

Continue Reading