Регистрация на едноличен търговец

Особености и изисквания при регистрацията на едноличен търговец Едноличният търговец е физическо лице, което е придобило търговско качество, извършвайки по занятие търговски сделки или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски…

Continue Reading