Сключване на трудов договор със срок на изпитване.

Длъжностна характеристика към трудовия договор. 1.При започване на всяка една нова работа, трябва да сключим трудов договор. Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното…

Continue Reading