Защо е важно да използвате услугите на добър адвокат

На всеки от нас поне веднъж в живота му се налага да се свърже с адвокат. Всички искаме делата ни да се разрешават от добър и опитен адвокат, който ще реагира своевременно в създалата се ситуация, чрез качествена и достъпна…

Continue Reading

Издръжка на непълнолетно дете

Начини за определяне на издръжка както и последици от неплащане 1.Задължението за издръжка на ненавършило пълнолетие дете е на двамата родители. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от…

Continue Reading

Учредяване на акционерно дружество

Видове акционерно дружество 1. АД /Акционерно дружество/ е капиталово търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Съдружниците, наричани още акционери, трябва да са минимум двама. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица. 2. ЕАД /Еднолично акционерно…

Continue Reading

Регистрация на фирма

Регистрация на дружества с ограничена отговорност ЕООД и ООД Ако искате да учредите собствено търговско дружество /или както е популярно да се нарича „фирма“/, но се колебаете коя правно-организационна форма на дейност ще обслужва най-добре вашите интереси? За да направите…

Continue Reading

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-леката и най-предпочитаната процедура за прекратяване на брака между двама съпрузи. Развод „По взаимно съгласие“ означава, че не се води спор относно причините и последиците от прекратяването на брака, а съпрузите заедно и единодушно са…

Continue Reading