Търговско право

Търговското право е правен отрасъл, чийто правни норми служат за уреждане на отношенията между страните, породени в търговските отношения между тях. Търговското право е съвкупност от правни норми уреждащи правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Основните принципи на търговското право са принцип на правна самостоятелност, принцип на равенство на страните по търговските сделки, принцип на възмездност на търговските сделки – заплащане на предоставените стоки и услуги, принцип на свободната конкуренция и забрана за нелоялна конкуренция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.