Регистрация на фирма

Регистрация на дружества с ограничена отговорност ЕООД и ООД

Ако искате да учредите собствено търговско дружество /или както е популярно да се нарича „фирма“/, но се колебаете коя правно-организационна форма на дейност ще обслужва най-добре вашите интереси? За да направите преценка, Ви представяме кратко изложение относно различните видове търговски дружества, от които може да изберете:
1. ООД /Дружество с ограничена отговорност/ е капиталов вид търговско дружество, като изискването на закона е учредителите да са минимум двама, чиито капиталови вложения могат да бъдат в различен размер /т.е. всеки от учредителите може да участва в дружеството с различна по размер вноска/.
2. ЕООД /Еднолично дружество с ограничена отговорност/ – то не е самостоятелен вид търговско дружество, а е разновидност на ООД. ЕООД дава възможност да се учреди дружество с ограничена отговорност само от едно лице, т.е. има едноличен собственик на капитала.
Какво значи отговорността да е ограничена? Дружеството отговаря за задълженията с цялото си имущество. Ограничена е отговорността на всеки от съдружниците. Те носят отговорност за задълженията на търговското дружество /“фирмата“/ до размера на направената от него вноска в капитала на дружеството, т.е. има пълно разделение на личното от фирменото имущество. Това, че съдружниците не отговарят за задълженията на „фирмата“ лично, е може би най-голямото предимство тук.
Кога е добре да учредите ООД/ЕООД? Дружеството с ограничена отговорност и едноличното такова са добро решение в случай, че искате да започнете малък бизнес.
Какъв начален капитал Ви трябва? Долната граница на началното капиталово вложение е в размер на 2 лв.
Как да учредите ООД/ЕООД? За учредяване на дружество с ограничена отговорност на първо място е нужно изготвяне на дружествен договор /при ООД/ или едностранен учредителен акт /при ЕООД/, с изискване за писмена форма на същите. Законът не урежда изискване за провеждане на учредително събрание. В учредителния акт се урежда правното положение на дружеството, неговата дейност, имущество, управление и прекратяване. Дружественият договор има задължителни реквизити, както следва – фирмата, която трябва да съдържа означението „ООД“/“ЕООД“; седалището и адресът на дружеството; предметът на дейност; име, фирма и ЕИК на съдружниците; размер на капитала в лева; размерът на дяловете на съдружниците; размерът на дяловите вноски; начинът на управление и представляване на дружеството. Дружественият договор се приема с единодушие от учредителите.
След изготвяне на дружествения договор/едностранния учредителен акт, дружеството трябва да назначи управител, който може и да не е съдружник, но трябва да е дееспособно физическо лице, и да бъде внесен капиталът. Вписването на дружеството в Търговския регстър се извършва въз основа на заявление на управителя или адвокат с изрично пълномощно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.