Предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот

Защо се сключва предварителен договор за покупко продажба на имот

Какво представлява и какво трябва да съдържа предварителния договор за покупко продажба на имот

На всеки един от нас в живота, рано или късно му се налага да закупи недвижим имот – апартамент, вила, парцел и т.н.. Практиката е наложила при покупко продажба на недвижим имот, между продавача и купувача, да се сключи предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот. Това дава сигурност на страните по сделката за поетия ангажимент на всяка една от тях.

Защо се сключва предварителен договор за покупко продажба на имот?

Предварителният договор за покупко продажба на имот се сключва, за да гарантира намеренията на страните по предстоящата сделка. Намеренията са именно, че продавачът ще продаде недвижимия имот на купувача, а купувачът на своя страна ще закупи недвижимия имот, при ред и условия договорени между страните. По този начин страните се задължават да финализират сделката, като сключат окончателен договор за покупко продажба на недвижим имот.

Какво представлява и какво трябва да съдържа предварителния договор за покупко продажба на имот?

Предварителният договор за покупко продажба на имот представлява гаранция за намеренията на страните по предстоящата сделка. Предварителният договор за покупко продажба на имот фиксира условията и цената по сделката, които не могат да се променят едностранно. За да бъдат променени условията по предварителния договор за покупко продажба на недвижим имот, е необходимо и двете страни по договора да са съгласни с промените. Тези промени се описват в анекс, които е неразделна част от предварителния договор. В тази връзка в предварителния договор за покупко продажба на имот, следва да се отбележат всички детайли по предстоящата сделка – местоположение на имота, собственост на имота, пълно описание на имота по нотариален акт, състоянието в което се намира имота към момента на подписване на предварителния договор, размер на капарото платимо от купувача, продажна цена и начин на плащане, краен срок за сключване на окончателен договор за покупко продажба на имота, нотариус пред който ще се изповяда сделката, неустойки при неизпълнение и т.н.
С подписването на предварителният договор за покупко продажба на имот се гарантира сериозността на намеренията на продавача и купувача за сключването на окончателен договор. Ако някоя от страните се откаже от подписване на окончателния договор за покупко продажба, то тя дължи на изправната страна неустойка за неизпълнение. Също така изправната страна по съдебен ред има право да иска обяваване на предварителния договор да покупко продажба на недвижим имот за окончателен.
При нужда от съдействие за изготвяне, проверка и подписване на предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот или при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.