Патентно право

Патентното право в РБ е уредено със Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за промишления дизайн и със Закона за марките и географските означения. Като цяло Патентното право урежда, както правото на индустриалната собственост, така и правото на интелектуалната собственост, включваща в себе си авторското и патентното право. В тази връзка Патентното право урежда отношенията свързани със създаването, разпространението, използването и закрилата на правата върху патентноспособни изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, произведения на литературата, изкуството и науката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.