Общи условия

Общи условия за ползване на сайта vasilev-lawfirm.com

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия уреждат начините и правилата за ползване на сайта https://vasilev-lawfirm.com/, както и обработката на лични данни и политиката за бисквитките, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

2. Сайтът https://vasilev-lawfirm.com/ е собственост на адвокатско дружество „Василев и Партньори“ управлявано от адвокат Преслав Василев с адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет.2, ап.3 тел.+359 889312078 и електронна поща – оffice@vasilev-lawfirm.com.

3. Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на сайта https://vasilev-lawfirm.com/ и преди потребителят да започне да го използва се съгласява да ги спазва. Потребител, който не отговаря на изискванията в настоящите Общи условия или не е съгласен с която и да е част от тях няма право да използва сайта и следва веднага да го напусне. Потребител, по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице използващо сайта чрез неговите менюта, категории, под категории, секции, подсекции и всяка една от функциите му.

4. Използването на сайта е разрешено само на лица навършили 18 години и с приемането на настоящите общи условия лицето изрично потвърждава, че има навършени 18 години и е запознато с тях, както и се съгласява предоставената от него лична информация да бъде събирана и обработвана за целите на сайта. Ако имате въпроси и/или коментари относно сайта https://vasilev-lawfirm.com/, можете да се свържете с нас чрез страницата за контакти.

5. Обвързването на потребителите с настоящите Общи условия е приложимо както към текущата версия на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения, въвеждане на нови менюта, категории, секции, софтуери и други. Ако потребителя не е съгласен с предходното не се разрешава използването на сайта.