Издръжка на непълнолетно дете

Начини за определяне на издръжка както и последици от неплащане

1.Задължението за издръжка на ненавършило пълнолетие дете е на двамата родители. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката се определя според нуждите на ненавършилото пълнолетие дете, съобразено с възможностите лицето, което я дължи. Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и нуждите на детето да му осигури възможно най-добри условия на живот, свързани с осигуряване на храна, облекло, задължително обучение, а така също и участие в извън училищни форми за обучение, социално общуване, физическо, културно и духовно развитие.
2.Много често в живота настъпва момент, когато двама родители поради настъпване на непреодолими пречки в семейното съжителсво, се разделят. В този случай на преден план излиза въпроса с определяне размера на необходимата издръжка за отглеждането на непълнолетните деца и кой я дължи? Издръжката на детето се дължи и от двамата родители, независимо при кого то ще живее. Законодателят е предвидил, че минималната издръжка за едно дете е равна на една четвърт от минималната работна заплата. Минималната издръжка се дължи ежемесечно от родителя, като е без значение дали същия има работа или е беработен.
3.Начините за определяне на издръжка между родителите са няколко:
-Най – бързия и лесен начин е страните да сключат споразумение за размера на месечната издръжка, като средствата да се превеждат ежемесечно по банков път на родителя, който отглежда детето. Така ще има прегледност на изпълнението на постигнатото споразумение и за двете страни.
-Следващият начин е завеждане на дело за издръжка. В този случай страните не са успели да постигнат съгласие за размера на месечната издръжка. В тази ситуация съдът е арбитъра, който ще определи размера на месечната издръжка. Размерът на месечната издръжка ще бъде съобразена с нуждите на детето и възможностите на родителите. Съдът постановява решение, с което се определя размера на издръжката. Въз основа на решението се издава изпълнителен лист и се образува изпълнително дело за издръжка.
4.Родителят, който умишлено не заплаща дължимата издръжка, подлежи на наказателна отговорност. За целта е необходимо да се подаде жалба в прокуратурата, като условията за тези действия са влязло в сила съдебно решение за издръжка, като издръжката да не е заплащана два или повече месеца. Наказанието за това деяние е лишаване от свобода до една година или пробация. Ако деянието е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и задължитело обществено порицание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.