Доброволна делба на недвижим имот

Как се прави доброволна делба на недвижим имот

Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. В случая на доброволна делба, всички съсобственици на недвижимия имот трябва да са постигнали съгласие за подялба на имота. Самото извършване на доброволната делба означава, че всеки един съсобственик ще получи реални части от недвижимия имот /ако е поделяем/, съобразно дела, който притежава. При постигане на съгласие между всички съсобственици по отношение на реалните части, които ще бъдат получени при доброволната делба е необходимо да се сключи договор за доброволна делба, който е в писмена форма и с нотариална заверка на подписите. Ако при доброволната делба някой от съсобствениците или наследниците не участва в договора за дробоволна делба, то в този случай сделката е изцяло нищожна. При започване на доброволна делба на недвижим имот е задължително да се спазват законовите изисквания за минималните площи на новообразуваните имоти, както следва:
– При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери:
1. в градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;
2. в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност;
3. във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв.м повърхност;
4. в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;
5. в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен – най-малко 12 м лице и 250 кв.м повърхност.
6. нивите не могат да бъдат по малки от 3 /три/ декара
7. ливадите не могат да бъдат по малки от 2 /два/ декара
8. лозята и овощните градини не могат да бъдат по малки от 1 /един/ декар
9. при делба на жилище/жилищна сграда е необходимо наличието на два отделни входа, кухня, баня и тоалетна.
За да бъде изповядана сделката пред нотариус е необходимо да се подготвят и представят следните документи:
• Документ за собственост – нотариален акт, завещание, съдебно решение, решение на Поземлена комисия за възстановяване на имота и др.;
• Скица на имота или схема на имота;
• Удостоверение за наследници и акт за смърт ако делбата е между наследници;
• Удостоверение за данъчна оценка;
• Договор за доброволна делба на недвижим имот.
Договорът за доброволна делба се заверява от нотариус, след което трябва да се впише в Имотния регистър към Агенция по вписванията по местонахождението на имота.
 При нужда от съдействие за делба на недвижим имот или при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.