Делба на недвижим имот

Видове делба на недвижим имот

Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. До този момент всеки един съсобственик притежава идеални части от съсобствения недвижим имот, съобразно своя дял. Това означава, че съсобствениците към този момент по закон нямат индивидуално обособени части в имота. Извършването на делбата при съсобствен недвижим имот означава, че всеки един съсобственик ще получи реални части от недвижимия имот /ако е поделяем/, съобразно дела, който притежава. Делбата на съсобствения недвижим имот може да бъде започната от всеки един от съсобствениците, без значение какви уговорки са имали съсобствениците преди това. При започване на делба на недвижим имот е задължително да се спазват законовите изисквания за минималните площи на новообразуваните имоти, както следва:
– При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери:
1. в градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;
2. в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност;
3. във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв.м повърхност;
4. в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;
5. в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен – най-малко 12 м лице и 250 кв.м повърхност.
6. нивите не могат да бъдат по малки от 3 /три/ декара
7. ливадите не могат да бъдат по малки от 2 /два/ декара
8. лозята и овощните градини не могат да бъдат по малки от 1 /един/ декар
9. при делба на жилище/жилищна сграда е необходимо наличието на два отделни входа, кухня, баня и тоалетна.
Видовете делба на недвижим имот са:
– Доброволна делба на недвижим имот – при постигнато съгласие на всички съсобственици за начина на разделяне на съсобствения имот и обзщетяване на всеки един от тях с равен дял.
– Съдебна делба на недвижим имот – при липса на съгласие на всички съсобственици за делба на недвижимия имот или в случаите, когато имота е неделим.
Преди започване на процедурата за делба на недвижим имот е необходимо съсобствениците да са се снабдили със следните документи:
1.Документ за собственост на недвижимия имот – нотариален акт, констанивен нотариален акт, съдебно решение и др;
2.Удостоверение за наследници и акт за смърт (при наследствен имот);
3.Скица или схема на недвижимия имот издадена от СГКК и др.;
4.Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот;
5. Удостоверение за липса на данъчни задължения.
 При нужда от съдействие за делба на недвижим имот или при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.