Вещно право

Вещното право е клон от Гражданското право уреждащо гарантираната от закона възможност едно лице да има определени права върху дадена вещ и можещо да извършва определени действия спрямо нея. Всички останали правни субекти, трябва да се съобразяват с тези права.
Обект на вещното право са вещите. Основни белези на вещите според Витали Таджер, е че те са материални предмети, които имат самостоятелно съществуване. Основното делене на вещите е на движими и недвижими, като в чл. 110 от Закона за собственоста, законодателят посочва, че недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката. Всички други вещи, включително и енергията, са движими вещи.
Основните белези разкриващи вещните права са наличието на вещ – има ли вещ, има вещни права, право на собственост, право на ползване, сервитутни права, право на пристрояване и надстрояване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.